Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
: :Witamy na stronie internetowej projektu KOWES :: Wspieramy podmioty ekonomii społecznej z subregionu konińskiego ::   WOES II zaprasza na szkolenia:: W marcu bogata oferta szkoleń - nabór trwa::

Zobacz także:

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?


Subskrybuj

Nasz współpracownik, Kamil Tomicki, rozmawia z Magdaleną Ciołek, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz Tu” oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”. Przedsiębiorstwo społeczne zostało założone przez 5 gmin z powiatu tureckiego.

 1. Jak to wszystko się zaczęło? Czemu spółdzielnia socjalna?

Pomysł powołania spółdzielni socjalnej działającej w nurcie ekonomii społecznej pojawił się w 2011 roku. Jako Lokalna Grupa Działania T.U.R. inicjowaliśmy spotkania z osobami, które miałyby stworzyć spółdzielnię socjalną. Podejmowaliśmy próby wyłonienia lidera wśród osób, które mogłyby taką spółdzielnię założyć. Tym samym przekonaliśmy się, że powołanie spółdzielni przez osoby wykluczone społecznie nie jest łatwe, chodź włączenie ich na rynek pracy jest najważniejszym zadaniem ekonomii społecznej. Powodów jest wiele, jednym z ważniejszych problemów jest wyłonienie lidera, osoby akceptowanej przez innych zakładających przedsiębiorstwo. Wynika to ze zbyt dużej rozbieżności w pomysłach na funkcjonowanie takiego przedsięwzięcia. W 2013 roku otrzymaliśmy informację z Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, że pojawiła się kolejna szansa na pozyskanie środków na utworzenie Spółdzielni Socjalnej, a wraz z nią pytanie - czy nadal jesteśmy zainteresowani takim wyzwaniem. Mając nieudane doświadczenie z poprzednich lat, byłam sceptyczna, jednak zaangażowanie i siła przekonywania, rozmawiającego wówczas ze mną Pana Jarka Wypyszyńskiego, to zmieniły. Pracownicy KOWES-u zachęcili mnie do zorganizowania spotkania z wójtami gmin powiatu tureckiego i próby zaprezentowania idei ekonomii społecznej. Na spotkaniu osobiście zaprezentowałam możliwości powołania spółdzielni socjalnej i korzyści z niej wynikające. Reakcja ze strony przedstawicieli była pozytywna, stwierdzili, że pomysł jest godny wsparcia. Tak właśnie rozpoczęła się idea tworzenia Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz Tu”, łączącej cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej.

2. Wspominałaś o inspiracji do działania ze strony Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Jak to dokładnie wyglądało w praktyce?

Jak wspominałam w 2013 roku skontaktowali się ze mną pracownicy Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Jednym z istotnych argumentów za współpracą z Ośrodkiem była możliwość pozyskania pieniędzy z projektów KOWES-u, czyli dotacji inwestycyjnej w wysokości 100 tys. złotych. Wszystko na zakup sprzętu i wyposażenia, plus dodatkowe wsparcie na pokrycie kosztów bieżących w związku z zatrudnieniem 5 osób z obszaru wykluczenia , do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres - pół roku. Osiem miesięcy trwał proces powstawania biznesplanu oraz szkoleń w ramach projektu KOWES. Dokumenty złożyliśmy do biura KOWES 13 grudnia 2013, a pod koniec stycznia 2014 otrzymaliśmy informację, że nasz projekt znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Z chwilą uzyskania pozytywnej oceny do grona gmin – inicjatorów powołania spółdzielni,  dołączyła także gmina miejska Turek. Do rejestracji spółdzielni doszło pod koniec marca, założycielami zostało 5 gmin wiejskich – Brudzew, Kawęczyn, Przykona, Turek oraz Miasto Turek.  

3. Dlaczego „Powrócisz Tu”?

Nazwa sama w sobie ma wydźwięk marketingowy z punktu widzenia klienta. Dokładając starań i angażując się w działalność spółdzielni pragniemy, by klienci do nas powracali. Ważne jest, że nazwa intryguje, budzi ciekawość, a tym samym zachęca do zapoznania się ze specyfiką działalności spółdzielni i jej ofertą.

4. Czy współpracujecie ze wszystkimi gminami, które brały udział przy powołaniu Spółdzielni?

Tak. Przy rejestracji pojawiła się sugestia, żeby formalnie Lokalna Grupa Działania wycofała się z bycia członkiem Spółdzielni, co umożliwi gminom (członkom założycielom) zlecanie spółdzielni zadań bez konieczności udziału w przetargach.  Korzyści te zaważyły o tym, że wycofaliśmy się. Chodź formalnie Lokalna Grupa Działania wycofała się, to jednak personalnie cały czas osoby na co dzień tam pracujące wspierają spółdzielnię w jej działaniach.

5. Jaki zakres usług świadczy w tej chwili Spółdzielnia?

Obecnie Spółdzielnia prosperuje dzięki usługom  związanym z pracami przy pielęgnacji terenów zielonych w gminach członkowskich. Poza tym przedsiębiorstwo prowadzi gastronomię w ograniczonym zakresie – bar sałatkowo-kanapkowy. Od stycznia 2015 roku rozpoczynamy żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach. Z kolei na wiosnę planujemy uruchomienie baru mlecznego, a w II połowie 2015 roku internetową sprzedaż rękodzieła.

6. Jakie konkretnie zlecenia realizuje w tej chwili Spółdzielnia?

W przypadku gmin członkowskich z uwagi, na fakt, że to właśnie z inicjatywy m.in. gmin powołana została spółdzielnia – jesteśmy brani pod uwagę jako pierwsi przy realizacji prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych. Poza zleceniami dla gmin założycielskich realizujemy obecnie także zlecenia z rynku komercyjnego oraz dla Nadleśnictwa w Turku. Naszą chlubą i dotychczas największymi zleceniami są m.in. skwer zieleni w Brudzewie, aranżacja i wykonanie ogrodu dla Parafia  św. Andrzeja Apostoła w Tokarach Pierwszych, czy wykonanie dużego projektu ogrodu dla osoby prywatnej z terenu Miasta Turek. Zdajemy sobie sprawę, że są to jednak tylko prace sezonowe, dlatego też działalność spółdzielni musi być zdywersyfikowana.

7. Ile osób pracuje przy realizacji tych usług??

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 5 osób na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo jedną osobę w ramach umowy zlecenia, menager i jedną osobę w formie umowy o dzieło, jako projektant ogrodów. 

8. Jak wygląda w praktyce wsparcie ze strony gmin założycielskich dla Spółdzielni? Na co możecie liczyć ze strony swoich członków założycieli?

W miarę możliwości wszystkie gminy, które są członkami założycielami Spółdzielni zlecają nam wykonanie określonych zadań z obszaru działalności przedsiębiorstwa, szczególne wsparcie w postaci zleceń otrzymujemy z Gmin  – Brudzew, Kawęczyn i Przykona.

9. Czy można więc stwierdzić, że oferta usługowa Spółdzielni stanowi odpowiedź na deficyt usług w okolicy?

Na powyższe pytanie należałoby odpowiedzieć – „i tak i nie”. Założenie spółdzielni socjalnej daje po prostu możliwość założycielskim gminom zlecania zadań bez konieczności robienia przetargów, co z jednej strony daje możliwość zaoszczędzenia środków i czasu potrzebnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego,  czy ofertowego. Poza tym, zlecając spółdzielni usługi, gminy mają świadomość tego, że mają realny wpływ na wspieranie swoich mieszkańców, bowiem w spółdzielni zatrudnienie otrzymują osoby będące mieszkańcami gmin członkowskich, głównie – osoby, którym grozi wykluczenie lub są wykluczone społecznie. Dodatkowo chyba najważniejszym argumentem, przemawiającym za współpracą ze spółdzielnią jest realny wpływ na jakość usług. Dotychczas często stosowane jako jedyne kryterium – kryterium cenowe, przynosiło odwrotny skutek. Usługi kiepskiej jakości lub nie do końca spełniające oczekiwania – częstokroć wywoływały niezadowolenie nie tylko lokalnych władz, ale i mieszkańców poszczególnych gmin. Istotnym jest również fakt idei samej spółdzielczości - bowiem wypracowany zysk przeznaczamy na wspieranie ludzi najbardziej potrzebujących pomocy oraz inicjatywy służące rozwojowi założycielskich gmin. W ciągu 8 miesięcy działalności – dwukrotnie wnioskowaliśmy już o środki z innych programów na działania w zakresie ekonomii społecznej. Wydaje mi się, że przywołane powyżej aspekty bezwarunkowo dowodzą o celowości powołania przez gminy spółdzielni. Oczywiście trzeba mieć cały czas świadomość tego, że to dopiero nasze początki, że nadal jesteśmy w fazie organizowania się i na wymierne efekty trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

10. Jakie plany/przedsięwzięcia Spółdzielnia chce realizować w przyszłości, aby utrzymać wysoki poziom usług i jak  wyobrażasz sobie Spółdzielnię Socjalną Powrócisz Tu za 10 lat?

Jako dynamicznie prosperujące przedsiębiorstwo społeczne, gdzie zatrudnionych jest  bezpośrednio kilkanaście osób, ale poprzez wsparcie pracy wytwórczej – organizację warsztatów rękodzieła i jego sprzedaż  ożywienie  około kilkudziesięciu mieszkańców naszego regionu. Chcemy bowiem, inspirować i wspierać do wykorzystywania własnych umiejętności i talentu już nam znanych rękodzielników, a tym samym umożliwić im pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu. Dodatkowo wizja nasza obejmuje prężnie działający bar mleczny, zaopatrujący się u lokalnych dostawców, producentów i rolników, który „po godzinach” jest również miejscem, gdzie są  realizowane działania z zakresu kultury (warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne, wystawy, wystąpienia, czy spektakle). To przedsiębiorstwo, które za sprawą fachowców i jednocześnie miłośników zielni  – zmienia pozytywnie nasz krajobraz. To wreszcie miejsce, które wspiera, pomaga, przywraca wiarę i motywuje mieszkańców do działania i rozwoju, które sprawia, że życie staje się lepsze.

11. Czego więc życzyć Spółdzielni?

Spełnienia marzeń.

***

Spółdzielnia Socjalna Powrócisz Tu mieści się przy ulicy Kolskiej Szosy 3 w Turku. Więcej szczegółów na stronie Spółdzielni: www.powrocisztu.pl.

 

 

 

  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Dlaczego warto zakładać Podmioty ES
  • Raport Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • Publikacja Workfare
logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności

 

Logotyp Unii Europejsksiej
Projekt Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie: masterpunkt


Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.