Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
: :Witamy na stronie internetowej projektu KOWES :: Wspieramy podmioty ekonomii społecznej z subregionu konińskiego ::   WOES II zaprasza na szkolenia:: W marcu bogata oferta szkoleń - nabór trwa::

Zobacz także:

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?


Subskrybuj

 

Centrum integracji społecznej stanowi podmiot realizujący reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:

 

bezdomnych,

uzależnionych,

niepełnosprawnych,

chorych psychicznie,

długotrwale bezrobotnych,

uchodźców,

osób opuszczających zakłady karne.

 

Centra integracji społecznej działają na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.


CIS może zostać utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź organizację pozarządową.
W pierwszym przypadku działa w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, w drugim zaś w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjne i finansowo.
Status centrum nadaje wojewoda w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku.

 

Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana jest poprzez:
– kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
– nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do zawodu, przekwalifikowanie lub  podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
– naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
– uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

Centrum w ramach reintegracji zawodowej może prowadzić działalność: wytwórczą, handlową lub usługową a także działalność wytwórczą w rolnictwie, nie stanowi ona jednak działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
Uczestnicy Centrum realizują w ramach zajęć indywidualny program zatrudnienia socjalnego oraz pobierają świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 

Źródło: Atlas Ekonomii Społecznej, Wyd. SNRSS, 2010r 

  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Dlaczego warto zakładać Podmioty ES
  • Raport Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • Publikacja Workfare
logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności

 

Logotyp Unii Europejsksiej
Projekt Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie: masterpunkt


Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.