Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
: :Witamy na stronie internetowej projektu KOWES :: Wspieramy podmioty ekonomii społecznej z subregionu konińskiego ::   WOES II zaprasza na szkolenia:: W marcu bogata oferta szkoleń - nabór trwa::

Zobacz także:

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?


Subskrybuj

 

KIS jest jednostką organizacyjną, która może zostać utworzona przez gminę lub organizację pozarządową. KIS prowadzony jest po dokonaniu wpisu do rejestru klubów integracji społecznej, prowadzonego przez Wojewodę. Wojewoda dokonuje wpisu na podstawie zgłoszenia podmiotu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie formularza zgłoszenia, którego wzór określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia.


KIS służy realizacji zadań umożliwiających udzielanie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w podbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
KIS działa na rzecz osób zmagających się z podobnymi problemami i trudnościami życiowymi, pomaga w samoorganizowaniu się ludzi w grupy oraz  podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej.

 

W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:
1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy oraz przygotowania do podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej,
2) prace społecznie użyteczne,
3) roboty publiczne,
4) poradnictwo prawne,
5) działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
6) staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach KIS jest realizacja przez uczestnika kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.


Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowane w szczególności:
1) ze środków Unii Europejskiej,
2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.

 

Klub integracji społecznej działa na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 

Źródło: Atlas Ekonomii Społecznej, Wyd. SNRSS, 2010r 

  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Dlaczego warto zakładać Podmioty ES
  • Raport Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • Publikacja Workfare
logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności

 

Logotyp Unii Europejsksiej
Projekt Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie: masterpunkt


Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.