Slider1
Slider2
Slider3
Slider4
Slider5
Slider6
: :Witamy na stronie internetowej projektu KOWES :: Wspieramy podmioty ekonomii społecznej z subregionu konińskiego ::   WOES II zaprasza na szkolenia:: W marcu bogata oferta szkoleń - nabór trwa::

Zobacz także:

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?


Subskrybuj

Zawsze zachęcamy do zakładania przedsiębiorstw społecznych - z Prezeską Spółdzielni Socjalnej Razem Do Sukcesu Magdaleną Politańska rozmawia Kamil Tomicki.

 Kamil Tomicki: Jakie były początki Spółdzielni Socjalnej Razem do sukcesu?

Magdalena Politańska: Pomysł założenia spółdzielni socjalnej pojawił się wśród pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. Miała ona być odpowiedzią na potrzeby klientów ośrodka, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a przede wszystkim osób długotrwale bezrobotnych. Pomysł realizacji usług opiekuńczych - możliwość zatrudnienia, niektórych podopiecznych korzystających z pomocy GOPS-u oraz uruchomienie istniejącej niezagospodarowanej bazy lokalowej – stołówki szkolnej to główne założenia, które brane były przy zakładaniu spółdzielni. Pracownicy Ośrodka wraz z kierownikiem podjęli decyzję  o przystąpieniu do realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie projektu unijnego, który pozwolił na pozyskanie środków unijnych. Należy przypomnieć, że Spółdzielnia Socjalna „Razem Do Sukcesu” została powołana przez Urząd Gminy w Kramsku oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk w 2011 roku.

KT: Skąd nazwa „Razem Do Sukcesu”?

MP: Sukces to działanie w zamierzonym kierunku, które chcieliśmy zrealizować spełniając swoje marzenia na miarę możliwości. Innymi słowy „Razem Do Sukcesu” oznacza wspólny wysiłek ludzi związanych z obszarem działalności spółdzielni, a wszystko według zasady „ Inspiracja >>> Edukacja >>> Działanie >>> Rezultat = Sukces”.

KT: Jaki zakres usług świadczy Spółdzielnia Socjalna?

MP: Działamy w dwóch obszarach. Pierwszy to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta oraz usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Miesięcznie realizujemy ok. 2400 godzin usług opiekuńczych w roku 2013 mieliśmy ich 27587 godzin. Zapotrzebowanie jest duże, ponieważ średnia wieku się wydłuża a koszty pobytu w domach pomocy dla większości naszego społeczeństwa są za wysokie. Drugi rodzaj działalności to gastronomia. Dożywiamy najmłodszych w przedszkolach oraz młodzież w szkołach. Dziennie obsługujemy obecnie 11 placówek w tym przedszkola oraz klientów indywidualnych i wydajemy ok. 400 posiłków dziennie. Organizujemy również drobne imprezy okolicznościowe oraz dostarczamy catering na różnego rodzaju konferencje i szkolenia.

KT: Kto z tych usług korzysta?

MP: Z usług korzystają mieszkańcy Gminy Kramsk – uczniowie, seniorzy. Współpracujemy na wielu płaszczyznach z firmami oraz instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, zarówno z terenów wiejskich, jak i miejskich.

KT: Ilu pracowników zatrudnia obecnie Razem Do Sukcesu?

MP: Spółdzielnia zatrudnia obecnie ponad 25 osób na podstawie umów o pracę i zlecenie.

KT: Spółdzielnia Socjalna została założona podczas realizacji projektu „Wspólna praca nas wzbogaca” Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Agencji Rozwoju Regionalnego. Na czym polegało wsparcie?

MP: Muszę powiedzieć, że wsparcie było ogromne.  Osobiście nie miałam możliwości uczestniczyć w realizacji projektu - najbardziej zaangażowaną grupą byli pracownicy ośrodka pomocy społecznej i to oni brali udział w licznych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. W 2011 roku, kiedy powoływano spółdzielnię temat ekonomii społecznej był „obcy” a na pewno wiedzieliśmy dużo mniej niż obecnie. W tym czasie w subregionie konińskim to my „stawialiśmy pierwsze kroki” i przecieraliśmy szlaki. Podczas trwania projektu aż do zakończenia i ostatecznego rozliczenia finansowego Stowarzyszenie wspierało nasze działania w formie porad prawnych, księgowych, wzorów dokumentów jak również promocji i marketingu.

KT: W jakich obszarach dziś współpracujecie Państwo ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych?

MP: Współpraca układa się nam znakomicie, nadal korzystamy na przykład z porad prawnych Stowarzyszenia i nie tylko. W ramach wizyt studyjnych, które organizuje Stowarzyszenie bardzo duża liczba gości odwiedza naszą spółdzielnię. Takie wizyty pozwalają na promocję naszego przedsiębiorstwa a tym samym stawiają nas za wzór do naśladowania. I tak na przykład we wrześniu ubiegłego roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli dwóch włoskich spółdzielni socjalnych ARCA i ULISSES, którzy odwiedzili powiat koniński. Wizyta studyjna miała na celu nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy włoskimi spółdzielniami socjalnymi a przedsiębiorstwami społecznymi z subregionu konińskiego. Obecnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem w ramach projektu Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. W ramach projektu korzystamy z doradztwa z zakresu prawa, finansów, marketingu, zarządzania, motywacji, coachingu.

KT: Co powiedzieliby Państwo osobom, które zamierzają założyć spółdzielnię socjalną o podobnym profilu usług? Co im Państwo polecają, a co odradzają?

MP: Jesteśmy jedynym w Gminie Kramsk przedsiębiorstwem realizującym usługi opiekuńcze oraz cateringowe. Podczas konferencji, wizyt studyjnych, szkoleń, targów promujących sektor ekonomii społecznej zawsze zachęcamy ludzi do zakładania przedsiębiorstw społecznych. Otwarcie mówimy nie tylko o plusach, ale także o minusach takiej działalności. Bardzo ważne przed założeniem spółdzielni jest przeprowadzenie diagnozy lokalnego rynku, umiejętne dobranie osób angażujących się w prowadzenie spółdzielni oraz produktów/usług, które chce oferować mieszkańcom przedsiębiorstwo.

KT: Spółdzielnia Socjalna działa na terenie gminy Kramsk. Jak wygląda współpraca z samorządem?

MP: Nie ukrywam, że na początku działalności spółdzielni miałam mnóstwo obaw związanych z tym, jak będą wyglądały nasze relacje z samorządem.  Szybko okazało się, że moje obawy były bezpodstawne. Odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku lokalnego i samorządu właśnie poprzez realizację usług opiekuńczych na terenie gminy (a jest to zadanie własne gminy) oraz realizację cateringu w szkołach – ciepły posiłek. Dostaliśmy ogromny „kredyt zaufania” od samorządu na realizację naszych przedsięwzięć – dostaliśmy nieodpłatnie bazę lokalową na potrzeby cateringu – stołówkę szkolną oraz wsparcie finansowe w kwocie 100 tyś zł otrzymane od Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Agencji Rozwoju Regionalnego. Uważam, że spółdzielnia spełnia swoją rolę na lokalnym rynku a pomoc, jaką otrzymaliśmy od władz gminy i Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wykorzystaliśmy najlepiej jak mogliśmy.

KT: Czy są Państwo rozpoznawalni w swojej gminie?

MP: Oczywiście, chociaż trwało to dosyć długo, ciężko było się nam przebić na rynku lokalnym, ponieważ istnieje kilka firm zajmujących się podobną branżą. Nasze dania są zawsze świeże i przygotowywane z najlepszych produktów.

KT: Z czym spółdzielnia kojarzy się mieszkańcom?

MP: Myślę, że z dobrym jedzeniem, takim jak u mamy.

KT: Czy świadczycie swoje usługi również w innych gminach?

MP: Jeśli chodzi o branżę gastronomiczną to mamy już swoich stałych klientów spoza Kramska, odpowiadamy też na zapytania ofertowe innych firm i realizujemy usługi na terenie powiatu konińskiego i kolskiego.

KT: Jakimi sukcesami może się pochwalić w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych?

MP: Powołanie Spółdzielni Socjalnej „Razem Do Sukcesu” dało możliwość stworzenia nowych miejsc pracy w Gminie Kramsk. Inaczej mówiąc powstała szansa zdobycia pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czasem także zbuntowanych, szukających życiowej odmiany i zawodowej alternatywy. Powołanie przedsiębiorstwa pokazało, że spółdzielnia socjalna to przyszłość, perspektywa, szansa i nowy horyzont na drodze życia dla tego typu ludzi.

KT: O jakich innych sukcesach można mówić w perspektywie już 3-letniej działalności Spółdzielni?

MP: Sukces to zrealizowanie wszystkich założeń ujętych w celach statutowych spółdzielni. Za sukces można uznać wysoki poziom opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, samotnymi w tym osobami z zaburzeniami psychicznymi w środowisku zamieszkania. To również możliwość wykonywania usług zlecanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie z Kramska. Kolejnym sukcesem jest dostarczanie posiłków dla szkół w miejscowości Kramsk tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz pracowników szkoły i osób prywatnych zainteresowanych.

KT: Jakie przedsięwzięcia Spółdzielnia chce realizować w przyszłości?

MP: Chcemy dostosować bazę lokalowej stołówki umożliwiającej w przyszłości rozbudowę usług gastronomicznych w zakresie cateringu (ciepły posiłek) dla wszystkich szkół z terenu gminy, a także uruchomić domu dziennego pobytu dla osób starszych na terenie Gminy Kramsk.

KT: Jak wyobrażacie sobie Spółdzielnię za 10 lat?

MP: Jako dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo społeczne utrzymujące poziom, do jakiego teraz doszliśmy.

KT: Czego życzyć przedsiębiorstwu?

MP: Szczęścia, zdrowia, sukcesów.

Spółdzielnia Socjalna Razem do sukcesu została powołana przez Urząd Gminy w Kramsku oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk. Przedsiębiorstwo działa na rynku od 2011 roku, a siedziba mieści się przy ulicy Konińskiej 20 w Kramsku (62-511). Więcej na: www.kramsk.spoldzielnie.org oraz facebooku.

 

 

 

  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Atlas Ekonomii Społecznej
  • Dlaczego warto zakładać Podmioty ES
  • Raport Podmiotów Ekonomii Społecznej
  • Publikacja Workfare
logotyp Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności

 

Logotyp Unii Europejsksiej
Projekt Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.efs.gov.pl

Copyright 2013 © Spoldzielnie.org

 

Wykonanie: masterpunkt


Na stronie, którą teraz oglądasz są stosowane pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym.
W każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na urządzeniach, które służą do przeglądania stron internetowych.  Rozumiem - zamknij.